A A A
09.01.2018iz EEN Mreze

Noviteti na Participant Portalu

Poznato je da su mala i srednja preduzeća, kao i sve druge institucije i organizacije pozvane da učestvuju u EU programu Horizon 2020.

Svi otvoreni pozivi se mogu naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

Predlaže se da u okviru oblasti „Industrial Leadership“ obilježi polje „Access to Risk Finance“, „Innovation in SME“ ili neki od ostalih predloženih oblasti, kako bi dobili pregled otvorenih poziva za projekte koji se tiču malih i srednjih preduzeća.

Klikom na pojedine pozive, dobićete sve informacije koji se tiču tog konkretnog poziva: opis poziva, ukupan budžet, rokovi, kompletnu projektnu dokumentaciju, itd.

Sada je na Participant Portalu Evropske komisije uvedena je nova funkcija – mogućnost traženja partnera direktno u okviru pojedinih poziva (otvorenih i budućih).

Stoga, potencijalni aplikanti mogu pristupiti spisku postojećih zainteresovanih partnera za pojedinačne pozive, kao što je prikazano na primjeru (example).

Sa tog istog mjesta, LEAR - Legal Entity Appointed Representatives može takodje kreirati novi zahtjev za pretragom u ime svoje organizacije/institucije.

Detaljno uputstvo možete pregledati na sljedećem linku - Detailed guidance.