A A A
20.08.2020iz EEN - Crne Goreiz EEN Mreze

Poziv - Istraživanje procjene uticaja pandemije COVID-19 na mala i srednja preduzeća

Prethodnih par mjeseci smo svi imali priliku da budemo svjedoci novonastale izazovne situacije. Izazovi koji su nastali u navedenom periodu su posebno značajni u kontekstu malih i srednjih preduzeća (Small and Medium Enterprises – SMEs). Imajući u vidu značajan doprinos koji SMEs ostvaruju u pogledu lokalne ekonomije, mjere podrške koje se zasnivaju na valjanim podacima i koje su usmjerene na specifične sektore, i to sve uz efikasnu koordinaciju, će biti od presudne važnosti kako bi se malim i srednjim preduzećima omogućilo da prevaziđu izazove koji su nastali usled pandemije COVID-19.

Kao partner USAID-a u okviru projekta „Economic Development, Governance and Enterprise Growth Project (EDGE)“, koji realizuje International Development Group (LLC IDC), kompanija ACT Global trenutno sprovodi istraživanje u cilju procjene uticaja pandemije COVID-19 na mala i srednja preduzeća u sledećim sektorima: 1. voće i povrće; 2. turizam; 3. laka industrija; 4. ICT.

Imajući u vidu gorenavedeno, ovim putem Vam upućujemo predlog za saradnju, odnosno Vaše davanje doprinosa istraživanju na način što ćete popuniti kratak upitnik. Vaše učešće je od presudne važnosti za prikupljanje pouzdanih podataka, odnosno za pružanje podrške USAID u procesu definisanja ciljanih programe podrške malim i srednjim preduzećima u cilju oporavka i razvoja održivih kapaciteta.

Molimo vas da odgovorite na upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

https://www.questionpro.com/t/APBaeZh5pu

Konačno, ukoliko želite da saznate više o predmetnom projektu, u prilogu se nalazi zvanično pismo koje se odnosi na USAID EDGE projekat.