A A A
08.07.2019iz EEN - Crne Gore

Intenzivna obuka za pisanje EU projekata

Pozivaju se preduzeća da iskažu interesovanje za intenzivnom obukom za pisanje EU projekata.

Pored prijava za sredstva COSME programa, naglasak je na pripremi projektne dokumentacije za sredstva u okviru mehanizma SME Instrument u okviru Horizon 2020 programa.  

Obuka je namijenjena aplikantima koji imaju odgovarajuću projektnu ideju, kako bi u direktnom radu sa ekspertom razrađivali detalje iste, ili su već pokušavali da apliciraju za ova sredstva, kako bi na osnovu rezultata evaluacije radili na poboljšanju i unapređenju same prijave. 

Zainteresovana preduzeća prijave mogu poslati na mail: ljiljana.belada@mek.gov.me, kako bi se sagledalo interesovanje i definisao datum i mjesto obuke.