O konzorcijumu

O EIIC konzorcijumu

Ko smo mi

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je formirala konzorcijum sa Privrednom Komorom Crne Gore, Mašinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Business Start-Up centrom iz Bara i koji je kandidovao projekat “Evropski centar za informacije i inovacije Crne Gore” kod Generalnog Direktorata za poreduzeća i industriju EK, u okviru drugog poziva za projekte “Usluge podrške biznisu i inovacijama” Programa preduzetništva i inovacija – podprogram Progrma konkurentnosti i inovacija – CIP, raspisanim u septembru 2007. Generalni Direktorat za industriju i preduzeća EK je odobrio naš projekat čime je CG dobila novu instituciju Evropski centar za informacije i inovacije Crne Gore (EIICM), kao dio novouspostavljene “Enterprise Europe Network”, koja broji preko 600 organizacija širom Evrope. Nova struktura zamjenjuje nekadašnje mreže Euro info centra i Inovativnih relej centara.

Naša misija

Pružanje praktičnih informacija i pomoći malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, sa ciljem lakšeg pronalaženja poslovnih partnera, uspostavljanje poslovne saradnje i joint ventura, učestvovanje na tenderima, pristup informacijama o pravnim aspektima i poslovnim regulativama u EU, informacije o programima podrške, zakonodavstvu i rezultatima istraživanja koji se odnose na inovacije, posredničke usluge u transferu tehnologije i znanja, stimulisanje crnogorskih malih i srednjih preduzeća da inoviraju, kao i informacije i pomoć o Okvirnim programima EU za istraživanje i tehnološki razvoj. 
Centar je, takođe, od velike važnosti i za strane preduzetnike koji žele da prošire svoje poslovanje i izvan tržišta EU, služeći kao izvor informacija i prvi kontakt onima koji žele da posluju u Crnoj Gori.