A A A

AgroB2B@NSFair

Evropska mreža preduzetništva Srbije – Privredna komora Srbije i Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Novosadskim sajmom, 22. maja 2013, u Novom Sadu, organizuju međunarodne poslovne susrete AgroB2B@NSFair u okviru Sajma poljoprivrede.

AgroB2B@NSFair je namijenjen prvenstveno proizvođačima i trgovcima hrane i piće, ali je događaj otvoren i za povezane sektore poput: poljoprivredne mehanizacije, đubrivo i zaštita bilja, pakovanja, poljoprivreda kao izvor obnovljivih izora energije, oprema za proizvodnju i preradu hrane, primijenjena nauke i istraživanja itd.

Učešće na događaju je besplatno, a učesnici moraju sami sebi obezbjediti ulaznicu za sajam i pokriti eventualne troškove prevoza i smještaja u Novom Sadu.

Sve dodatne informacije u vezi sa organizacijom ovih međunarodnih poslovnih susreta mogu se naći na zvaničnoj internet stranici:
www.agrob2b-nsfair.talkb2b.net