A A A

INNOVATION VILLAGE BROKERAGE EVENT 2018 - NAPULJ

ENEA BRIDGEconomies Consortium, član Evropske mreže preduzetništva, organizuje 3-i po redu  događaj “INNOVATION VILLAGE BROKERAGE EVENT 2018”, u okviru kojeg će biti organizovani dvodnevni bilateralni sastanci za preduzeća, start up kompanije, istraživačke centre i univerzitete.

Događaj će biti  organizovan u Napulju, u periodu od 5-6. aprila, u okviru “Innovation Village 2018”, sajma inovacija I tehnološkog transfera sa ciljem  pružanja vidljivosti inovativnih kompanija, institucija, asocijacija i stvaraoce organizujući direktne susrete i promovišući  trenutno stanje i strategije u sljedećim oblastima:

poljoprivreda, automobilska industrija i transport, plavi rast, kreativne industrije, digitalna i napredna proizvodnja, energetska efikasnost i životna sredina, biomedicina, IC/ICT/IOT, materijali, društvene inovacije, održiva gradnja.

INNOVATION VILLAGE BROKERAGE EVENT 2018 će biti organizovana kroz:

•    B2B sastanke – učesnici će imati dostupnu agendu poslovnih sastanaka, sa unaprijed  utvrđenom satnicom;
•    Okrugli stolovi za Evropsko partnerstvo  - učesnici se mogu registrovati za prisustvo na 6 internacionalnih  tematskih okruglih stolova: bioplastika, industrija 4.0, pametna energija, održiva gradnja, biotehnologija, plavi rast; za podnošenje EU projekata i ostvarivanje saradnje.

Za učešće na ovom događaju, neophodno je izvršiti registraciju na web stranici za B2B - https://iv2018-brokerage.b2match.io , do 21. marta.

Više informacija o sjamu ”INNOVATION VILLAGE 2018” možete naći na web stranici: http://www.innovationvillage.it/home-eng