25.11.2015
A A A

SME business model innovation

Poseban izazov ove teme su mala i srednja preduzeća u tradicionalnim sektorima, kao što su preradjivačka industrija, ali i sektori koji se odnose na kulturno nasljedje i novi sektori koju uključuju različite usluge i kreativne industrije, socijalnu ekonomiju – sve u cilju inovacija i razvoja prekograničnih tradicionalnih veza, sve kroz nove biznis modele i organizacione promjene.  Internacionalna dimenzija je takodje uključena. Naročito važno će biti za nove biznis modele usluge okrenute klijentima, usluge koje se odnose na kulturno nasljedje, socijalne usluge i turizam.

Iznos budžeta iznosi: 233,701,600 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 25.novembar 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2569-inso-10-2015.html#tab1