31.12.2014
A A A

Poziv za savjetnike (coach activities) u vezi pružanja savjetodavnih i stručnih savjeta malih i srednjim preduzećima u okviru Horizon 2020

Izvršna Agencija za mala i srednja preduzeća (Executive Agency for Small and Medium Enterprises – EASME), u ime Evropske komisije, objavila je poziv za stručne savjetnike – coach, za pružanje savjetodavnih i stručnih savjeta MSP za SME Instrumente u okviru Horizon 2020. 

Horizon  2020 do sada je najveći okvirni program EU za istraživanje i inovacije sa budžetom u iznosu od gotovo 80 milijardi € za period 2014-2020. 

Većina sredstava EU za istraživanje dodjeljuje se na osnovu pojedinačnih poziva za odredjene oblasti. 

Mogućnosti finansiranja u okviru ovog programa utvrđene su u radnim programima objavljenima na internet portalu EU posvećenom finansiranju istraživanja, a koji sada ima novi dizajn kako bi se omogućili brži postupci bez papirne dokumentacije. 
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/how-get-funding  

Mala i srednja preduzeća su pozvana da učestvuju u novom programu – Horizon 2020. Mogu da učestvuju u zajedničkim projektnim aplikacijama u okviru konzorcijuma, ili da koriste „SME instrument“ – mogućnost finansiranja za mala inovativna preduzeća, za koji će biti opredijeljeno najmanje 3 milijarde €, dok je za 2014. i 2015. biti obezbijedjen iznos od 500 miliona €.  

Upravo u cilju pomoći inovativnim malim i srednjim preduzećima, podizanju njihovih organizacionih sposobnosti i vještina za učešće u ovim programima i projektima, pozivaju se eksperti raznih oblasti da apliciraju, i budu uvršteni u bazu podataka EK i EASME. 
Odabrani konsultanti, u zavisnosti od polja ekspertize, iskustva i znanja, potpisaće ugovor i biti angažovani za pružanje usluga direktno preduzećima. 

Detaljnije informacije možete naći na sljedećem linku: SME-Instrument-coaches-call-text