04.04.2019
A A A

Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga Evropskom programu klastera izvrsnosti

U okviru Programa EU COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 otvoren je Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga namijenjen Evropskom programu klastera izvrsnosti (European Cluster Excellence Programme).

Poziv je otvoren sa ciljem da podstakne konkurentnost malih i srednjih preduzeća i njihov pristup globalnim tržištima, omogući upravljanje klaster organizacijama, njihovu razmjenu i strateško partnerstvo (posredstvom i pilot projekta ClustersXchange), te da unaprijedi saradnju, povezivanje i znanje u cilju profesionalizacije specijalizovanih usluga podrške malim i srednjim preduzećima i klaster organizacijama neophodne vještine za istraživanja i nova rješenja.
Pozivom se takođe nastoji omogućiti malim i srednjim preduzećima da pronađu partnere sa komplementarnim nadležnostima (tehnološki centri i druge organizacije) u cilju preuzimanja vrijednosti koje prevazilaze nacionalne, regionalne i sektorske granice, te omogući klaster organizacijama udruživanje u Evropska strateška partnerstva klastera (European Strategic Cluster Partnerships).
Evropsko strateško partnerstvo klastera nastoji da:
– Unaprijedi vještine odgovornih u klaster organizacijama u pružanju podrške malim i srednjim preduzećima
– Podrži razvoj sveobuhvatne strategije klastera za pojedinačne klaster organizacije, kao i međuregionalnu saradnju i razvoj
– Organizuje aktivnosti saradnje, umrežavanja, sticanja znanja i projekte saradnje
– Pruži podršku sprovođenju novog pilot projekta ClustersXchange
Podnosioci projektnog prijedloga su klaster organizacije i poslovne mreže, uključene u Evropsku platformu za saradnju sa klasterima (European Cluster Collaboration platform) ili su u procesu pristupanja.
Podnosioci projektnog prijedloga moraju da budu pravne osobe koje su u potpunosti ili djelimično javna ili privatna lica.
Projektni prijedlozi moraju da budu dostavljeni od strane konzorcijuma koji je:
– sastavljen od najmanje tri različita pravna lica
– osnovan u tri različite zemlje
– uključuje najmanje jednu organizaciju klasifikovanu kao „manje razvijenu“ ili „u tranziciji“

Više informacija možete pronaći na linku: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme/cos-cluster-2018-03-02-european-cluster-excellence-programme

Rok za dostavljanje aplikacije je 4. april 2019. godine.