30.09.2023
A A A

Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Crne Gore predstavilo je Program za unapređenje konkurentnosti privrede vrijedan 3 miliona eura i Program za razvoj i promociju zanatstva u vrijednosti 175 hiljada eura. Riječ je o bespovratnim sredstvima za koje privreda može da se prijavljuje do septembra, a više informacija o programskim linijama može se dobiti OVDJE

Program za unapređenje konkurentnosti privrede podrazumijeva paket mjera finansijsko- nefinansijske podrške koji će doprinijeti daljem jačanju i razvoju crnogorske privrede. Cilj programa je da se poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća sa posebnim naglaskom na žene i mlade u biznisu i preduzeća iz manje razvijenih opština. U tom kontekstu do 50% refundacije troškova biće na raspolaganju preduzećima, do 70% za žene i mlade koji su vlasnici preduzeća a čak do 80% povrata za preduzeća iz manje razvijenih opština.

 Programom je predviđeno devet programskih linija:

  • Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti;
  • Programska linija za podršku malim ulaganjima;
  • Programska linija za podršku digitalizaciji;
  • Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije;
  • Programska linija za podršku internacionalizaciji;
  • Porgramska linija za unapređenje marketinga;.
  • Programska linija - Vaučeri za žene i mlade u biznisu;
  • Programska linija za početnike u biznisu;
  • Programska linija za pružanje mentoring usluga.

Za Program za razvoj i promociju zanatstva opredijeljena je finansijska podrška za nabavku opreme i alata za obavljanje zanatske djelatnosti kao i organizaciju i učestvovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima i manifestacijama.

Prijave za programe vrše se putem portala programi.gov.me i otvorene su do 30. septembra 2023. godine.