16.12.2015
A A A

Innovative mobile e-government applications by SMEs

Cilj ovog poziva je obezbjedjivanje podrške inovativnim MSP, uključujući start up, u dijelu dizajna i stvaranje inovativnih aplikacija u cilju jačanja isporuke mobilnih javnih usluga. Poziv se odnosi na socijalne i ekonomske izazove, kao i očekivanja smanjenja barijera korisnika, stavljanja pritiska javnim administracijama u pružanju efikasnih, otvorenih i gradjanima usmjerenih usluga. 

Iznos budžeta iznosi: 233.701.600 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 16.decembar 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7203&lang=en&title=Innovative-mobile-e-government-applications-by-SMEs

Napomena: aplikacija za ovaj poziv biće moguća od 1. januara 2015.