17.10.2017
A A A

European incubation network(s) for creativity-driven innovation

Ovaj poziv ima za cilj da pruži podršku kreiranju, razvoju poslovanja i širenju kompanija iz oblasti modne industrije i turizma, kroz inkubatore i akceleratore koji povezuju kreativnost, umjetnost i dizajnerske vještine iz kulturnih i kreativnih industrija sa najsavremenijim tehnologijama, naukom i drugim relevantnim iskustvom.

Dodatno, ovaj poziv ima za cilj da podrži kreiranje transnacionalne mreže(a) biznis inkubatora i akceleratora sa fokusom na pružanje poslovne podrške MSP-a i start-up preduzećima iz oblasti modne industrije i turizma. 
 
Dakle, poziv je usmjeren na dva sektora i to na sektor modne industrije i turizma. U tu svrhu, u okviru kategorije 1 (Modna industrija) planirana je podrška transnacionalnim mrežama biznis inkubatora i akceleratora koji pružaju poslovnu podršku sektoru MSP i start-up preduzećima fokusiranim na povezivanje modne industrije i tehnologije. U okviru kategorije 2 (Turizam) planirana je podrška transnacionalnim mrežama biznis inkubatora i akceleratora koji pružaju poslovnu podršku sektoru MSP i start-up preduzećima u oblasti turizma koji se fokusiraju na inovacije u kulturnim i kreativnim industrijama. 
    
Dakle, u okviru kategorije 1 (Modna industrija) obezbijediće se podrška projektima u čijem su fokusu proizvodi i materijali, razvoj dizajna i proizvodnje i maloprodaja i marketing.
 
U okviru druge kategorije (Turizam) obezbijediće se podrška projektima sa fokusom na inovacije iz oblasti kulturne i kreativne industrije kroz cijeli lanac vrijednosti ili neke njegove segmente, pojedine ili sve specifične sektore kao što su poslovni ili drugi putnici i kulturni turizam, i pojedina ili sva specifična tržišta (unutar EU i međukontinentalna).
 
Vrste aktivnosti koje mogu biti podržane kroz ovaj poziv su:
 
- unaprjeđenje i podsticanje međusektorske saradnje između transnacionalnih mreža i relevantnih organizacija (inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti, istraživački centri i druge relevantne organizacije koje pružaju poslovnu podršku), i
- pružanje poslovne podrške određenom broju inovativnih start-up preduzeća i MSP-a kako bi unaprijedili i povećali obim svojih aktivnosti.
 
Za učešće u ovom pozivu, potencijalni aplikanti moraju biti u potpunosti ili djelimično javni ili privatni subjekti, pri čemu privatni subjekti moraju biti adekvatno konstituisani i registrovani u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i to kao:
 
- Neprofitne organizacije (privatne ili javne) kao što su biznis inkubatori, akceleratori, laboratorije, univerziteti ili obrazovne institucije, istraživački centri i druge relevantne organizacije koje pružaju poslovnu podršku MSP-a i start-up preduzećima,
- Javne institucije (nacionalne, regionalne, lokalne),
- Profitno orijentisani subjekti.
 
Potencijalni aplikanti moraju biti pravna lica koja formiraju konzorcijum (mrežu) poslovnih inkubatora, akceleratora i organizacija koje pružaju poslovnu podršku MSP-a i start-up preduzećima. Dodatno, konzorcijum čini mreža/grupacija koja podnosi prijavu, sastavljena od najmanje četiri pravna subjekta iz najmanje tri različite zemlje članice EU i/ili zemlje učesnice u COSME programu. 
  
Ukupan budžet namijenjen za kofinansiranje projekata iznosi oko 2.600.000€, sa maksimalnim iznosom po grantu kao što slijedi:
 
- Lot 1: 1.600.000€ i 
- Lot 2: 1.000.000€.
 
Od strane Izvršne Agencije za MSP-a EK (EASME) očekuje se da će finansirati dva projektna predloga, jedan za Lot 1 i jedan projekat za Lot 2. Iznos granta je ograničen na maksimalnu stopu povraćaja od 75% opravdanih troškova. EASME zadržava pravo na izmjene i raspodjelu predviđenih sredstava između dva Lota.
 
Rok za dostavu elektronskih aplikacija je 19. oktobar 2017. godine do 17h.
 
Više informacija na linku.