19.10.2017
A A A

COSME javni poziv za podršku u oblasti modne industrije i turizma

Izvršna agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u oblasti modne industrije i turizma.

Na javni poziv se mogu prijaviti projekti razvoja novih proizvoda i materijala, dizajna i proizvodnje, maloprodaje i marketinga, kao i projekti usmjereni ka razvoju kreativnih industrija u različitim oblicima turizma (aktivni turizam, poslovni, kulturni turizam i dr.) i to na tržištu EU ili međunarodnim tržištima.

Ovaj instrument COSME programa usmjeren je na unaprijeđenje i podršku akceleratorima, inkubatorima i drugim organizacijama za podršku visoko-tehnološkim, inovativnim i kreativnim start-up kompanijama i malim i srednjim preduzećima.

Podnosioci prijave moraju formirati međunarodni konzorcijum – poslovnu mrežu sačinjenu od privatnih ili javnih institucija koje pružaju podršku start-ap kompanijama i malim i srednjim preduzećima (poslovni inkubatori, akceleratori i druge relevantne organizacije), nosioci javnih ovlašćenja na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou i profitne organizacije. Konzorcijum moraju da čine najmanje četiri pravna subjekta iz tri zemlje EU ili zemalja članica COSME.

Kompletan tekst javnog pozva, informator za učesnike i dokumentaciju za prijavu dostupni su na linku EASME - https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation .

Prijava se podnosi elektronski do 19. oktobra 2017. do 17 časova putem naloga na Portalu za učesnikehttp://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html .