A A A
28.03.2013iz EEN Mreze

Završna konferencija projekta “Regionalna inicijativa jačanja konkurentnosti Zapadnog Balkana”

U periodu od 25-26. marta 2013.god. u Parizu,  Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj – OECD  ogranizovala je završnu konferenciju i predstavljanje rezultata u okviru trogodišnjeg projekta “Regionalna inicijativa jačanja konkurentnosti Zapadnog Balkana”. Projekat je imao za cilj razvoj ljudskog kapitala  i  inovacija u zemljama jugoistočne Evrope. Pored Crne Gore, implementirane projekte u oblasti inovacija i razvoja ljudskog predstavile su  i zemlje regiona: Srbija, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska i UNSCR 1244 Kosovo.

U okviru ove inicijative, Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća izradila je studiju izvodljivosti na osnovu koje je realizovan  projekat “Vaučerske šeme za inovativna MSP” koji je imao za cilj  podsticanje kompanija da  implementiraju inovativne aktivnost. Kroz pilot fazu projekta podržano je 16 preduzeća kojima su sufinansirane usluge poslovnog savjetovanja za uvođenje inovativnih aktivnosti u iznosu od 20.351,66 €.