A A A
13.03.2017iz EEN - Crne Gore

Poziv za učešće na obukama za razvoj i implementaciju projektnih ideja u Horizont-u 2020, uz pomoć eksperata Evropske unije

Ministarstvo nauke, u saradnji sa Evropskom komisijom, kroz program predpristupne pomoći Crnoj Gori (IPA)-Operativni program za razvoj ljudskih resursa 2012-2013.
a u sklopu implementacije projekta „Jačanje nacionalnog učešća u EU Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Horizont 2020“, organizuje opšte obuke za razvoj i implementaciju projektnih ideja, uz pomoć eksperata Evropske unije.

Kroz Komponentu 2 navedenog projekta biće obezbijeđena podrška eksperata EU u dijelu kompletnog procesa neophodnog za uspješnu aplikaciju i to: pripremu i razvoj projektnih ideja, kreiranje konzorcijuma, načini apliciranja, izrade budžeta, administrativnih i ugovornih procedura kao i upravljanja konkretnim projektom. 

Poziv se odnosi na naučno-istraživačke ustanove, mala i srednja preduzeća i javni sektor, u sljedećim oblastima: poljoprivreda, bezbjednost hrane, zdravlje ljudi i informaciono-komunikacione tehnologije.

Tekst poziva, u kome se nalaze svi potrebni detalji, možete preuzeti ovdje.