Ponude za saradnju

POSLOVNE PONUDE IZ EU

Na našoj internet stranici svakog mjeseca možete pronaći najnoviju ponudu stranih preduzeća koje su objavljene u bazi Enterprise Europe Network ( EEN) i koje traže poslovne partnere u Crnoj Gori. Pored toga možete i svoje preduzeće uvrstiti u Evropsku bazu ispunavanjem obrasca koji se nalazi na našoj internet stranici. 

Ako vas zanima neka od ponuda za saradnju , pošaljite upit na info@euroinfo.me  kako bismo vam mogli dostaviti puni profil traženog preduzeća. Budući da se ponude za saradnji objavljuju pod  šiframa, potrebno je upisati broj šifre za koju ste zainteresovani, i pošaljite upit.

 

BOTR20170804002

Turska kompanija iz Antalije koja se bavi proizvodnjom proizvoda i sistema koji se koriste za popravku, zaštitu i razvoj betona, čelika i drvnih konstrukcija u građevinarstvu zainteresovana je za saradnju sa agentima i nudi franšizu. Ciljne zemlje su Albanija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

BORO20161129001

Kompanija iz Rumunije sa iskustvom od 25 godina u oblasti geomatike i geoinformatike je zainteresovana za širenje mreže partnera u Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Moldaviji.   Sporazumi o komercijalizaciji/distribuciji se nude svim potencijalnim partnerima u sklopu cjelokupnog portfolia namenjenim krajnjim kupcima, koji su zainteresovani za poboljšaje svog poslovanja sa najnovijim tehnologijama za geodeziju/ modeliranje / mjerenje.

BORO20170313001

Kompanija iz Rumunije specijalizovana za proizvodnju mehanizovanih i robotizovanih industrijskih sistema za farbanje / prskanje koji imaju primjenu u automobilskoj industriji i sličnim privrednim sektorima, domaćinstvu, za transportna vozilia, mašine za obradu zemlje, nude saradnju na osnovu ugovora o proizvodnji ili podugovaranje.

BOHR20170117002

Kompanija iz Hrvatske specijalizovana za pružanje outsourcing usluga prodaje - call centar (odlazna i dolazna komunikacija) nudi svoje usluge u pronalaženju i organizaciji sastanaka sa potencijalnim kupcima na njemačkom i engleskom-govornom području, i raspoložena je za sklapanje sporazuma o saradnji.

BOTR20161215005

Kompanija iz Ankare (Turska) osnovana 2014. specijalizovana za proizvodnju industrijskih kuhinja od nerđajućeg čelika (radni stolovi sa sudoperom, individualnim gorionikom, servisnim kolicima, skladišnim jedinicama, rashladnom opremom i kuhinjskom napom je zainteresovana za saradnju sa distributerima. Glavni klijenti kompanije su hoteli, restorani, kafići, supermarketi, trgovine na malo i veliko hrane itd.

BOAL20161102002

Porodično preduzeće iz Albanije koje se bavi distribuicijom voća i povrća je zainteresovano za saradnju sa kompanijama iz sektora poljoprivrede, a bave se distribucijom svježeg voća i povrća.

BORS20160918004

Kompanija iz Srbije specijalizovana za proizvodnju, održavanje i popravku opreme i dijelova električnih vozila (lokomotiva, trolejbusa, tramvaja) je zainteresovana za saradnju sa distributerima ili trgovinskim zastupnicima. Kompanija nudi pantografe, kontaktore, otpornike, utikače i utičnice, regulatore, regulatore napona, EP ventile, ugašene kontaktne komore, spojeve konektora i konvertere. Takođe, kompanija može da proizvede i obezbijedi dijelove prema specifikaciji ili dizajnu klijenta, i zainteresovana je za saradnju na osnovu ugovora o proizvodnji.

BOUK20160301004

Kompanija iz Velike Britanije specijalizovana za smanjenje emisije NOx-a iz elektrana i drugih srednjih i velikih postrojenja za sagorijevanje, kao što su fabrike i šeme za daljinsko grijanje je zainteresovana za uspostavljanje sporazuma o trgovinskoj saradnji, kako bi bila u mogućnosti da plasirala svoj asortiman gorionika na ugalj, naftu, gas i biomasu. Ovi novi ultra-niski NOx gorionici ispunjavaju najnovije propise EU o emisijama i omogućavaju da generatori održavaju visok nivo efikasnosti i fleksibilnosti.

TORS20160407001

Srpska kompanija je razvila inovativna postrojenja za dezinfekciju vode sa sistemima za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mjestu njegove potrošnje, od običnih soli. Prednosti u odnosu na postojeća rješenja su eliminacija dodatnog transporta, skladištenja i troškova. Kompanija traži partnere iz Italije, Njemačke, Bugarske, Crne Gore i Makedonije zainteresovane za saradnju na bazi komercijalnih ugovora o tehničkoj pomoći, licenciranju i / ili sporazum o zajedničkim ulaganjima.

BOGR20160527003

Grčka kompanija proizvođač kancelarijskog namještaja  je zainteresovana za saradnju sa distributerima iz Rumunije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.  Kompanija proizvodi različitu opremu i namještaj za kancelarije - za sjedenje, skladištenje, konstrukciju i multimediju. Kompanija obraća posebnu pažnju na dizajn svojih proizvoda kako bi se osigurao minimalan uticaj na životnu sredinu.

BOUK20170420003

Kompanija iz Velike Britanije, proizvođač uređaja za dojenje uključujući kozmetičke proizvode za njegu kože, topli i hladni ulošci za terapijski tretman dojki, medicinski ulošci za jednokatnu upotrebu, manuelne i električne pumpe za grudi, kesice za skladištenje mlijeka, flašice i drugu opremu, zainteresovana je za saradnju sa distributerima i agentima na komercijalnoj osnovi.

BRRU20160822001

Rusaka IT kompanija iz Jaroslavske oblasti specijalizovana za ICT rješenja za automatizaciju upravljanja ljudskim resursima i ocjenjivanje zasposlenih, kao i razvoj e-learning korporativnih treninga, je u potrazi za talentovanim programerima i nudi ugovore o licenciranju.

BORS20160816001

Preduzeće iz Srbije, regionalni zastupnik evropskih distributera za rezervne djelove i opremu za komercijalna i specijalna vozila, nudi franšizu kompanijama iz  Istočne, Centralne i Južne Evrope.  Franšiza se nudi sa ciljem uključivanja lokalnih partnera i proširenja asortimana proizvoda.  Kompanija planira da kontinuirano širi svoju prodajnu mrežu kroz izgradnju lokalnih partnerstava.

BORU20170118001

Kompanija iz Rusije (Kostroma) je specijalizovana za proizvodnju nakita od zlata i srebra, sa poludragim i dragim kamenjem i cirkonima.  Kompanija, takođe, proizvodi  nakit po želji kupca. Od samog osnivanja 2005.g. kompanija zauzima vodeću poziciju u Kostroma regionu i zainteresovana je za saradnju sa distributerima i agentima prodaje.

TOIT20161213004

Italijanska kompanija je razvila inovativni metod hemijskog očitavanja i kontrole procesa; uređaji su fleksibilni, modularni i mogu dovesti do efikasnije kontrole procesa uz niže troškove. Kompanija traži partnere koji se bave preradom hrane, papira, obradom metala, hemijski ili tretman vode. Kompanija nudi saradnju na osnovu sporazuma o tehničkoj saradnji u oblasti istraživanja, kao i komercijalno ugovoranje za tehničku pomoć ili ugovor o zajedničkom ulaganju za kompanije koje žele da se prijave i adaptiraju tehnologiju.

BODE20160622004

Njemačka start-up kompanija razvila je i proizvela inovativni građevinski hemijski proizvod, koji omogućava brže i jednostavnije konstrukcije. Njihov asortiman proizvoda uključuje: sistem za hidroizolaciju na bazi cementa, bitumena ili poliurija; cementni podni materijali poput samonivelišućih masa i košuljica; betonski malteri; i kanalizacioni sistemi. Kompanija je u potrazi za partnerima i nudi saradnju na komercijaloj osnovi ili mogućnost zajedničkog ulaganja u cilju proširenja međunarodnih aktivnosti.

BOUK20160704003

Kompanija iz Velike Britanije koja dizajnira i izrađuje bespilotna vozila dodatne vrijednosti (UAV) u kategoriji oko 7kg koja rade na istraživanju zemljišta i u poljoprivredi zainteresovan je za saradnju sa distributerima i komercijalnim agentima, koji imaju interes da koriste UAV kao platforme za ispitivanje i istraživanje.

BOSE20150827001

Švedska kompanija razvila je i obezbijedila zabavane i efektivne online alate i mobilni sistem za učenje jezika sa atraktivnim i zabavnim elementima. Sa fokusom na posebnim individualnim potrebama za učenje, alat poboljšava iskustvo učenja i motivira djecu i nastavnike da napreduju. Proizvod se nudi distributerima i agentima u cilju povećanja tržišnog udjela.

TOHU20160615001

Mađarska kompanija je razvila napajanje vodonika od 3 kW koje predstavlja neprekidni izvor električne energije za sistem od 48 volti jednosmjerne stuje, posebno za komunikacione relejne stanice i distributivne trafostanice. Njegova glavna prednost je to što mu je životni vijek mnogo duži u odnosu na  napajanje na bazi tradicionalnih baterija. Kompanija traži partnera u komunikacionoj i elektronskoj industriji za proizvodnju i dogovor o tehničkoj saradnji.

BORS20161205001

Kompanija iz Srbije, proizvođač pelena za bebe i dugih ekološki prihvatljivih proizvoda za bebe i  porodicu je u potrazi za distributerima sa područja Njemačke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji će im pomoći u pronalaženju novih kupaca.

BOAL20160511001

Kompanija iz Albanije specijalizovana za izvoz/uvoz i trgovinu na veliko i malo rezervnih djelova za automobile i vozila svih vrsta i različite tonaže je u potrazi za distributerima i nudi podugovaranje zainteresovanim kompanijama iz Makedonije, Crne Gore, Grčke i Srbije. 

BOAL20161228001

Proizvođač ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz Albanije nudi saradnju distributerima, vlasnicima lanca supermarketa ili trgovačkim radnjama, na osnovu ugovora o distribuciji. Kompanija ima 20 godina iskustva u ovoj oblast ii već izvozi u Švajcarsku, Njemačku i Hong Kong. Proizvodi maslinovo ulje u količini od 1 l ili manje.