Ponude za saradnju

POSLOVNE PONUDE IZ EU

Na našoj internet stranici svakog mjeseca možete pronaći najnoviju ponudu stranih preduzeća koje su objavljene u bazi Enterprise Europe Network ( EEN) i koje traže poslovne partnere u Crnoj Gori. Pored toga možete i svoje preduzeće uvrstiti u Evropsku bazu ispunavanjem obrasca koji se nalazi na našoj internet stranici. 

Ako vas zanima neka od ponuda za saradnju , pošaljite upit na info@euroinfo.me  kako bismo vam mogli dostaviti puni profil traženog preduzeća. Budući da se ponude za saradnji objavljuju pod  šiframa, potrebno je upisati broj šifre za koju ste zainteresovani, i pošaljite upit.

 

BORS20161205001

Kompanija iz Srbije specijalizovana za proizvodnju pamučnih pelena i drugih ekoloških proizvoda za bebe i porodicu.  U Srbiji je izrađeno i proizvedeno više od 30 proizvoda sa sertifikovanim materijalima. Kompanija je zainteresovana za saradnju sa partnerima na osnovu ugovora o distribuciji, u cilju rasta i pronalaženja novih kupaca.

BOBA20170822001

Kompanija iz Bosne specijalizovana u oblasti konstaltinga nudi usluge virtulenog savjetovanja iz oblasti menadžmenta, putem posebnog sistema/platforme.  Kompanija djeluje kao centralno središte za inovativna MSP, predstavljajući potpuno novi koncept za mala i srednja preduzeća u IT industriji i sličnim sektorima. Njihova glavna delatnost je poslovno savjetovanje i razvoj poslovanja. Kompanija nudi 17 različitih priručnika za upravljanje, finansije, marketing i upravljanje ljudskim resursima sa standardizacijom tih procesa u malim i srednjim preduzećima. Kompanija je zainteresovana za saradnju sa kompanijama u Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori i nudi saradnju na osnovu ugovora o distribuciji.

BOTR20170804002

Kompanija iz Turske - Antalya specijalizovana za proizvodnju proizvoda i sistema koji se koriste za popravku, zaštitu i razvoj - betona, čelika i drvnih konstrukcija u građevini, zainteresovana je za saradnju sa mogućim trgovinskim posrednicima i nudi ugovore o franšizingu.

BOHR20170117002

Kompanija iz Hrvatske, specijalizovana za pružanje usluga podugovaranja i prodaje - call centar (odlazna i povratna komunikacija) nudi svoje usluge u pronalaženju i organizaciji sastanaka sa potencijalnim kupcima na njemačkom i engleskom govornom području, i nudi saradnju na osnovu ugovora o saradnji.  

BOSI20161007001

Kompanija iz Rusije specijalizovana za proizvodnju mašina i alata, nudi opremu za termičko sjčenje metalnih, automatizovanih peskarskih jedinica, peći za staklo, opremu za ventilaciju.  Kompanija je zaintresovana za saradnju i nudi saradnju na osnovu ugovora o distribuciji.

BORU20170803001

Kompanija iz Rusije specijalizovana za proizvodnju plastičnih proizvoda (proizvodi za namijenu u hidrauličkom inžinjeringu, potrošačka roba za široke namjene), zainteresovana je za saradnju u okviru ugovora o proizvodnji i ugovora o distribuciji.

BOFR20170808003

Kompanija iz Francuske koja projektuje i proizvodi kotlove na biomasu je zainteresovana za saradnju sa uvoznicima, distributerima veletrgovinama, kako bi distribuirala svoje proizvoda. Kotlovi sadrže širok spektar proizvoda, uključujući i različita goriva, koja omogućavaju prilagođavanje kotlova potrebama potrošača. Proizvodi mogu obezbijediti zagrijavanje stambenog prostora, kao i proizvodnju tople sanitarne vode. Kompanija zainteresovanim partnerima nudi saradnju na osnovu ugovora o distribuciji.

BORO20171220002

Kompanija iz Rumunije koja se bavi sistemom akreditacije i sertifikacije, nudi saradnju potencijalnim partnerima zainteresovanim za dobijanje međunarodno priznatog sistema akreditacije.  Kompanija nudi usluge podugovaranja kroz prenos sopstvenog znanja i iskustva u izradi i verifikaciji dokumentacije potrebne za sertifikaciju.

BORO20170630001

Kompanija iz Rumunije specijalizovana za proizvodnju organskog đubriva zasnovanoj na tehnologiji vermikompostiranja je zainteresovana za širenje tržišta i nudi saradnju na osnovu ugovora o distribuciji.Proizvod je već testiran i daje rezultate na raznim poljima i zemljištima. Proizvod je namijenjen malim i srednjim preduzećima/poljoprivrednicima, koji se bave organskom i/ili industrijskom poljoprivredom: hortikulturom, proizvodnjom vina, ljekovitog bilja, itd.

BORU20171109001

Kompanija iz Rusije, specijalizovana za proizvodnju i prodaju rezane građe, koksa, šećera, žitarica i cvijeća zainteresovana je za saradnju sa kompanijama i nudi saradnju na osnovu ugovora o distribuciji ili ugovora o komercijalizaciji.

BOUK20170420003

Kompanija iz Britanije specijalizovana za proizvodnju proizvoda za dojenje, uključujući kreme za njegu kože, terapijskih toplih i hladnih tretmana za njegu, jednokratnih tufera za negu, ručnih i električnih pumpi za dojenje, torbi za skladištenje mlijeka, bočica i pratećeg pribora, je zainteresovana za saradnju sa apotekama, specijalizovanim maloprodajnim objektima, zdravstvenim ustanovama, trgovačkim agencijama, i agentima za distribuciju navedenih proizvoda.

BRRU20170801001

Kompanija iz Rusije specijalizovana u maloprodaji i veleprodaji inženjerske opreme, zainteresovana je za saradnju sa kompanijama koje se bave proizvodnjom hidrauličnih mehanizma za ispravljanje čeličnih konstrukcija. Kompanija je zainteresovana za uspostavljanje saradnje na osnovu ugovora o komercijalnoj saradnji.

BOMK20160713002

Kompanija iz Makedonije specijalizovana za proizvodnju visokokvalitetne ugostiteljske opreme (stolovi, viseći elementi, aspiratori, tosteri, friteze itd.) za HORECA sektor (industrija hrane - pripremanje i serviranje hrane i pica), zainteresovana je za saradnju sa potencijalnim kupcima i distributerima iz Centralne i Jugoistočne Evrope. Kompanija je otvorena za saradnju na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji i nude   saradnju na osnovu ugovora o distribuciji.

BOTR20170804002

Turska kompanija iz Antalije koja se bavi proizvodnjom proizvoda i sistema koji se koriste za popravku, zaštitu i razvoj betona, čelika i drvnih konstrukcija u građevinarstvu zainteresovana je za saradnju sa agentima i nudi franšizu. Ciljne zemlje su Albanija, Bosna i Hercegovina, Egipat, Makedonija, Crna Gora i Srbija.

BORO20161129001

Kompanija iz Rumunije sa iskustvom od 25 godina u oblasti geomatike i geoinformatike je zainteresovana za širenje mreže partnera u Mađarskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Moldaviji.   Sporazumi o komercijalizaciji/distribuciji se nude svim potencijalnim partnerima u sklopu cjelokupnog portfolia namenjenim krajnjim kupcima, koji su zainteresovani za poboljšaje svog poslovanja sa najnovijim tehnologijama za geodeziju/ modeliranje / mjerenje.

BORO20170313001

Kompanija iz Rumunije specijalizovana za proizvodnju mehanizovanih i robotizovanih industrijskih sistema za farbanje / prskanje koji imaju primjenu u automobilskoj industriji i sličnim privrednim sektorima, domaćinstvu, za transportna vozilia, mašine za obradu zemlje, nude saradnju na osnovu ugovora o proizvodnji ili podugovaranje.

BOHR20170117002

Kompanija iz Hrvatske specijalizovana za pružanje outsourcing usluga prodaje - call centar (odlazna i dolazna komunikacija) nudi svoje usluge u pronalaženju i organizaciji sastanaka sa potencijalnim kupcima na njemačkom i engleskom-govornom području, i raspoložena je za sklapanje sporazuma o saradnji.

BOTR20161215005

Kompanija iz Ankare (Turska) osnovana 2014. specijalizovana za proizvodnju industrijskih kuhinja od nerđajućeg čelika (radni stolovi sa sudoperom, individualnim gorionikom, servisnim kolicima, skladišnim jedinicama, rashladnom opremom i kuhinjskom napom je zainteresovana za saradnju sa distributerima. Glavni klijenti kompanije su hoteli, restorani, kafići, supermarketi, trgovine na malo i veliko hrane itd.

BOAL20161102002

Porodično preduzeće iz Albanije koje se bavi distribuicijom voća i povrća je zainteresovano za saradnju sa kompanijama iz sektora poljoprivrede, a bave se distribucijom svježeg voća i povrća.

BORS20160918004

Kompanija iz Srbije specijalizovana za proizvodnju, održavanje i popravku opreme i dijelova električnih vozila (lokomotiva, trolejbusa, tramvaja) je zainteresovana za saradnju sa distributerima ili trgovinskim zastupnicima. Kompanija nudi pantografe, kontaktore, otpornike, utikače i utičnice, regulatore, regulatore napona, EP ventile, ugašene kontaktne komore, spojeve konektora i konvertere. Takođe, kompanija može da proizvede i obezbijedi dijelove prema specifikaciji ili dizajnu klijenta, i zainteresovana je za saradnju na osnovu ugovora o proizvodnji.

BOUK20160301004

Kompanija iz Velike Britanije specijalizovana za smanjenje emisije NOx-a iz elektrana i drugih srednjih i velikih postrojenja za sagorijevanje, kao što su fabrike i šeme za daljinsko grijanje je zainteresovana za uspostavljanje sporazuma o trgovinskoj saradnji, kako bi bila u mogućnosti da plasirala svoj asortiman gorionika na ugalj, naftu, gas i biomasu. Ovi novi ultra-niski NOx gorionici ispunjavaju najnovije propise EU o emisijama i omogućavaju da generatori održavaju visok nivo efikasnosti i fleksibilnosti.

TORS20160407001

Srpska kompanija je razvila inovativna postrojenja za dezinfekciju vode sa sistemima za elektrolitičku proizvodnju hlora u obliku rastvora natrijumhipohlorita na mjestu njegove potrošnje, od običnih soli. Prednosti u odnosu na postojeća rješenja su eliminacija dodatnog transporta, skladištenja i troškova. Kompanija traži partnere iz Italije, Njemačke, Bugarske, Crne Gore i Makedonije zainteresovane za saradnju na bazi komercijalnih ugovora o tehničkoj pomoći, licenciranju i / ili sporazum o zajedničkim ulaganjima.