A A A

Mogućnosti podrške EU programa za mala i srednja preduzeća

Ministarstvo ekonomije, Direktorat za investicije, razvoj malih i srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima, u sklopu projekta Enterprise Europe Network, Scale.up, u saradnji sa Business Start Up Centrom Bar, organizuje radionicu „Preduzetništvo i inovacije za rast“. Radionica će se održati u petak, 18. maja 2018. godine u prostorijama EU Info Centra (Ul. 19. Decembra, Podgorica), sa početkom u 9:00 časova.

Stoga, pozivamo sva zainteresovana preduzeća da prisustvuju radionici, na kojoj će se upoznati sa programima podrške kroz EU projekte.

Na radionici će biti predstavljen projekat Erasmus za mlade preduzetnike (Erasmus for Young Entrepreneurs) namijenjen potencijalnim i postojećim preduzetnicima (koji posluju ne duže od tri godine), da iskoriste šansu za odlazak na praktičnu obuku u neku od renomiranih inostranih kompanija, pri čemu se djelimični troškovi boravka i stručnog usavršavanja u inostranstvu pokrivaju iz budžeta projekta. Programske aktivnosti, procedure prijave i pozitivna iskustva će predstaviti Vladimir Nikić iz Poslovnog inkubatora Novi Sad, iz Srbije, EEN partnera.

U prethodnom periodu, održan je veliki broj info dana i radionica na temu projektnih aplikacija u okviru programa Horizon 2020 programa. Međutim, značajniji uspjeh malih i srednjih preduzeća nije zabilježen. Stoga, predstavnici kompanije Swiftty doo iz Beograda, dobitnik Horizon 2020 MSP Instrument faze 1, kao i dvostrukog dobitnika „Seal of Excellence“ izdatog od strane Evropske komisije u okviru SME Instrument faze 2, predstaviće svoje iskustvo na uspješnoj pripremi aplikacije za MSP Instrument, Horizon 2020 programa.

MSP Instrumenti su namijenjeni isključivo malih i srednjim preduzećima, koji će imati priliku da se upoznaju sa kontekstom, logikom i ciljevima MSP Instrumenta, ključnim kriterijumima na temelju kojih se donose odluke i biraju prijave koje će biti finansirane.

Predstavnici Swiftty preduzeća će biti na raspolaganju zainteresovanim preduzećima i za detaljnije konsultacije, naročito onima koja su već aplicirali ili pripremaju projektne aplikacije.