A A A

Luxembourg Internet Days 2017

Evropska mreža preduzetništva-Luksemburg, u saradnji sa Privrednom komorom Velikog Vojvodstva Luksemburga i LU-CIKS organizuju 1. Internacionalni događaj - “Luxembourg Internet Days” i B2B poslovne susrete, 14. i 15. novembra 2017. godine.

Događaj "Luxembourg Internet Days" pozicioniran je kao ključni događaj za ICT stručnjake. Zanimljivo osmišljen program konferencija, interaktivne debate, fokus radne grupe i sesije za umrežavanje, doprinijeli su privlačenju sve većeg broja posjetilaca tokom godina, iz cijele Evrope i širom svijeta. Više informacija o ovom događaju, možete vidjeti na Internet stranici: www.luxembourg-internet-days.com

Na ovom događaju biće predstavljene 2 glavne teme:

  • DIGITALIZACIJA - ili kako MSP nakbolje mogu iskoristiti sve digitalizovani svijet;
  • DISTRIBUCIJA DENIAL USLUGA (DDoS) napada, koji pretenduju da postanu opasnost za ekonomiju svijeta, ne samo u ICT okruženju.

 Poslovni susreti nude kompanijama:

  • dvodnevni program intenzivnih poslovnih susreta
  • mogućnost izgradnje snažnih odnosa i partnerstava u ICT sektoru
  • odlična mogućnost umrežavanja za digitalne lidere, menadžere inovacija, istraživače, start-up itd.
  • mogućnost pronalaženja pravog poslovnog partnera na jednom mjestu.

Troškovi učešća: Za jednog učesnika: 100.00 € / Za drugog: 75.00 €.

Za više informacija o poslovnim susretima možete posjetiti web stranicu - www.b2fair.com/lid2017