15.01.2015
A A A

Facilitating EU transnational tourism flows for seniors and young people in the low and medium seasons

Glavni cilj ovog poziva je jačanje konkurentnosti Evropskog turističkog sektora na način što ohrabruje produžetak turističke sezone i što povećava mobilnost i starijih i mladjih ljudi. 
Ciljna grupa jesu stariji ljudi (55 godina ili više) ili mladji (izmedju 15 i 29) i imaće za cilj stvaranje/razvijanje koncepta turističkog proizvoda, i sprovodjenja pilot testiranja. 

Aplikanti moraju pripadati ovom sektoru koji je striktno vezan za cilj ovog poziva. 
Predlozi moraju doći od konzorcijuma kojeg čine najmanje 4, a najviše 8 partnera, od čega najmanje iz 4 različite zemlje, koje su prihvatljive za učešće uopšte u COSME programu. Zatim, konzorcijum mora da čine najmanje 1 institucija iz državnog sektora, 1 institucija koja predstavlja mlade ili stare, i 1 iz institucije koja pruža turističke usluge. 
Rok za elektronsku aplikaciju je 15.januar 2015, u 17:00 sati
Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/easme/en/cos-tflows-2014-3-15