02.09.2014
A A A

COSME

Program za konkurentnost malih i srednjih preduzeća COSME  sa ukupnim budžetom od 2,3 mld € u periodu od 2014-2020 je okvirni program koji će u velikoj mjeri nastaviti aktivnosti iz programa za konkurentnost i inovacije (CIP). 

Takođe,  bolje će se usredsrediti na finansijske instrumente i podršku malim i srednjim preduzećima kroz Enterprise Europe Network (EEN) kao i aktivnosti u oblasti turizma, unaprjeđenje uslova za poslovanje u pogledu klastera, promociju preduzetništva i podsticanje preduzetničke kulture, internacionalizaciju malih i srednjih preduzeća i dr. 

 

Veoma je značajno navesti i vezu između programa COSME i Horizon 2020 u smislu zajedničkih aktivnosti koje se mogu sprovoditi kombinovanjem finansijskih instrumenata na polju istraživanja i inovacija.

COSME Program očekuje da pruži podršku za 330.000 preduzeća kroz kreditne aranžmane, pomažući im da otvaraju i čuvaju na hiljade radnih mjesta, da pokreću nove proizvode, usluge i procese. 

Iz COSME budžeta (od ukupno 2,3 mld €), približno 1,4 mld € će biti opredijeljeno za kredite i venture kapital, uz finansijske šeme na nacionalnim nivoima kroz direktne garancije ili ostale rizične aranžmane preko finansijskih posrednika – kao što su banke, i venture kapital fondovi – za pokrivanje kredita do 150.000 €.