25.11.2015
A A A

Boosting the potential of small businesses for eco-innovation and a sustainable supply of raw materials

Inovativna mala i srednja preduzeća se trebaju podržati i uputiti da dostignu puni potencijal razvoja zelene ekonomije. Ova teme se odnosi na sve tipove eko-inovativnih malih i srednjih preduzeća iz svih oblasti, od klimatskih aktivnosti, okruženja, sirovih materijala, naglašavajući potrebu da MSP pokažu jaku ambiciju za rast, razvoj i internacionalizaciju. Odobrene su sve vrste obećavajućih ideja, proizvoda, procesa, usluga i poslovnih modela, prije svega multi sektorskih i multi disciplinarnih, za komercijalizaciju kako poslovnih susreta (B2B), tako i biznis-klijent odnosa (B2K).  

Iznos budžeta iznosi: 233,701,600 €. Rok za elektronsku aplikaciju je 25.novembar 2015, u 17:00 sati.

Sve dodatne informacije možete naći na sljedećem linku:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2561-sc5-20-2015.html